Brand creation

Corporate identity en merk

Sterke merken werken als een kompas en magneet tegelijk. Het geeft mensen richting en trekt ze aan. Een geloofwaardig merk weerspiegelt de corporate identity van je organisatie, ondersteunt de organisatiestrategie en sluit aan bij de behoeften en beleving van je klanten. Zo’n merk heeft identificatiekracht!

De kracht van een merk komt vooral tot uitdrukking in alignment: de samenhang tussen identiteit, strategie, visuele identiteit, communicatie en gedrag op basis van een goed creatief concept.

Diensten

 • Onderzoek merkbeleving en identiteit
 • Merkstrategie en positionering
 • Corporate story
 • Visuele identiteit
 • Design van interieur en omgeving
 • Communicatiestrategie
 • Internal branding
Model Sinek

Onze visie op merken

Een sterk en toekomstbestendig merk rust op een stevig fundament en een overtuigende positionering. Een merk zien wij als een netwerk van associaties waarmee je een duidelijke, beargumenteerde (brein)positie claimt in het speelveld waarin je actief bent. Enerzijds moeten die associaties aansluiten op de corporate identity van je organisatie (missie, visie, ambitie, strategie, kernwaarden, competenties, corporate story). Anderzijds moet er een duidelijke fit zijn met je klanten, hun behoeftes, waarden en beleving.

Een merk moet ook opvallen. Het moet zich onderscheiden van concurrenten. Dat is vooral een communicatieve opgave. Wij geloven niet in het opzoeken van gekunstelde verschillen. Wij geloven dat elke organisatie onderscheidend vermogen in zich heeft. De kunst is om die eigenheid en kracht te benoemen en zichtbaar te maken in een goed merk.

Het waarom, hoe en wat van een corporate identity.

Hoe leggen we die kracht en eigenheid bloot? Veel organisaties vertellen vooral wat ze doen. Dan is het moeilijk de passie erachter te voelen en die passie is nu juist net wat mensen aantrekt. Daarom gaan we altijd op zoek naar de ‘why’. De diepere drijfveren. Wat is nu echt belangrijk voor je organisatie? Daaruit volgt je missie en je ambitie. De tweede stap is het vaststellen van de ‘how’. Wat is de mentaliteit die je graag voelbaar zou willen maken? Op welke manier of methode werk je met elkaar samen? De waarden die je met elkaar deelt, zijn daar bepalend voor.

Tot slot komt dan de ‘what’. Wat is je dienstverlening? En vooral ook hoe is de samenhang tussen die diensten? Hoe verhouden ze zich tot de positionering? Vaak betekent dat keuzes maken (je kunt niet alles communiceren), en dat vergt durf. Maar mede door die keuzes ontstaat er een helder en aansprekend beeld van je organisatie, je dienstverlening en van je bijbehorende positionering.

Model Sinek

Onze aanpak: de creatieve scrum

Wij werken graag in een creatieve snelkookpan met de klant toe naar een resultaat: de creatieve scrum. Hierbij werk je in multidisciplinaire teams in korte sprints naar een gezamenlijk doel toe. De kwaliteit van dat proces bepaalt de kwaliteit van de output.beeld van je organisatie, je dienstverlening en van je bijbehorende positionering.

Belangrijk is dat Smidswater in het traject van merkontwikkeling altijd direct zichtbaar maakt wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn voor de visuele identiteit en de communicatie. Inhoudelijke keuzes, vertalen we bijvoorbeeld direct in conceptuele keuzes. Je ziet dan hoe je merk eruit kan gaan zien, wat de samenhang is in je portfolio, wat de sfeer is en de tone of voice. Wij maken keuzes concreet. Zo zijn kernwaarden al snel containerbegrippen. Je moet ze uitleggen in concreet gedrag.

Wat doe je morgen dan niet meer dat je vandaag nog wel doet, als het gaat om nieuwe kernwaarden? Zo trechteren we stap voor stap tot we de conceptuele basis hebben bereikt voor je corporate en marketingcommunicatie. In ons proces maken we gebruik van verschillende creatieve werkvormen en modellen. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we mensen prikkelen zodat ze anders naar hun organisatie kijken, meer mogelijkheden verkennen en out of the box denken. Bovendien werken we altijd in een goede en energieke sfeer; iedereen doet met veel plezier en betrokkenheid mee.

Soms is het nuttig gevoelens en meningen te objectiveren. We beschikken over diverse online tools die in de praktijk hun waarde hebben bewezen. Ze zijn praktisch, we kunnen ze snel inzetten en gebaseerd op bewezen standaarden. Vaak maken we bij de koersbepaling dan ook gebruik van onderzoek. Dat kan intern zijn, bijvoorbeeld onderzoek naar de beleving van de medewerkers van de huidige merkidentiteit, maar ook extern, zoals onderzoek naar doelgroepen en klanttevredenheid.

Model Sinek

Leg je merk vast in een merkenpaspoort

We leggen de uitkomsten van de creatieve scrum vast in een merkpaspoort. Hierin staan alle uitgangspunten die van belang zijn voor corporate identity, strategie en merk. Het bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

 • why, how, what
 • missie en ambitie
 • merkwaarden en -associaties
 • corporate profile en corporate story
 • merkwaarden en -associaties
 • merkpositionering en –concept
 • merkbewijzen
 • kernboodschappen op de belangrijkste thema’s
 • tone of voice

Van merkconcept naar huisstijl, gedrag en communicatie

Zodra je merk vast ligt, moet het zijn weerslag krijgen in de ‘stijl van het huis’. Het merkconcept manifesteert zich in de huisstijl en alle vormen van communicatie en het gedrag.

Bij de ontwikkeling van de huisstijl kijken we altijd naar hoe het merk in de digitale wereld zichtbaar wordt. We zien online oplossingen als integraal onderdeel van je communicatie en bedrijfsvoering. Immers, daar bevindt zich de (potentiële) klant, daar vindt als eerste de vergelijking met concurrenten plaats en ontwikkelt zich een eerste indruk van de organisatie. Alle contacten daarna moeten die eerste indruk versterken. Het communicatiehuis richten we in door de customer journeys van je doelgroepen in kaart te brengen en effectieve points of contact op te zetten.

Een goede huisstijl moet geen keurslijf zijn maar bijdragen aan het gewenste merkimago en aan de effectiviteit van de communicatie. Goed design is dan ook geen artistiek incident. Integendeel, goed design is functioneel.

Bij de activatie van een merk, hebben we altijd oog voor alle ‘touch points’, daar waar je klant je merk ontmoet. Het gebouw en de gevelbelettering springen dan direct in het oog. Ook het interieur binnen biedt volop mogelijkheden waarmee je je merkt tot leven kunt brengen. Daarmee ontstaan belangrijke visuele ankerpunten van de gewenste merkidentiteit. Los nog van het esthetisch genoegen dat een zorgvuldig gekozen ‘branded enviroment’ heeft en het gevoel van trots dat het oplevert, blijkt uit onderzoek dat het ook leidt tot een hogere productiviteit.

Tot slot de gedragscomponent. Buiten winnen, is binnen beginnen. Veel grotere organisaties hebben een sterk merk, maar interne organisatieontwikkelingen en complexiteit leiden er soms toe dat medewerkers weinig verbinding voelen met het merk en de organisatie. Dit komt de dienstverlening en ondersteuning van het merk niet ten goede. Een proces van merkontwikkeling is dan een goed moment om de organisatiecultuur te versterken vanuit het merkfundament. Wij werken daarin samen met netwerkpartners: professionals op het gebied van internal branding die hun sporen hebben verdiend in de uitvoering van verandertrajecten en de begeleiding en coaching van teams.

Waarom Smidswater?

Omdat al 45 jaar aan tevreden klanten je voorgingen. Wij zetten in op een goede samenwerking en een zorgvuldig, professioneel proces. Juist dan bereiken we de mooiste resultaten. Dat is wat ons bindt bij Smidswater. We hebben voor iedere opdracht alle mogelijke disciplines in huis, zodat we klanten optimaal kunnen bedienen: van strategisch adviseur en ontwerper tot consumentenpsycholoog en SEO-expert.

Meer weten?

Neem contact met ons op