Merkstrategie QBuild zorgt voor groei

Ook binnen de dienstverlening zijn merken niet altijd alleen de weerslag van hun identiteit. QBuild is daar een mooi voorbeeld van. Dolmans Holding wil drie bouwbedrijven – Reco Herstel, De Jong Bouw en BK Bouwservice – samenbrengen in één organisatie.Onze portfolioanalyse wijst uit datde activiteiten van de drie bedrijven deels overlappen, en deels aanvullend zijn. Met name de herstelactiviteiten vertonen veel overlap en het lijkt logisch die onder één merk samen te voegen. De marktanalyse wijst in een andere richting. Daar spelen twee grote issues. De bewijskracht bij grote aanbestedingen en de concurrentiedruk in de herstelmarkt. Zo wordt QBuild geboren met drie main brands. QBuild is de holding, nodig voor het winnen van aanbestedingen. De twee herstelbedrijven worden op duidelijke marktsegmenten naast elkaar gepositioneerd. En de strategie werkt. QBuild groeit!

  • Markt- en concurrentieanalyse
  • Scenario-ontwikkeling
  • Merkstrategie en positionering
  • Merkconcept
  • Huisstijl en implementatie
  • Corporate communicatie
  • Marketingcommunicatie
Merkstrategie QBuild zorgt voor groei
Merkstrategie QBuild zorgt voor groei
Merkstrategie QBuild zorgt voor groei
Merkstrategie QBuild zorgt voor groei
Merkstrategie QBuild zorgt voor groei
Merkstrategie QBuild zorgt voor groei
Merkstrategie QBuild zorgt voor groei